Research Projects

2011-2012

Obesity and Bariatric Surgery

Sandra Weinerland, my doctoral student, and I have a research project in cooperation with Dag  Arvidsson at the surgical department , Uppsala University. The link to our website for this project is http://www.viktpsykologen.se/

Välkommen

sandra_joanne
Sandra Weineland och JoAnne Dahl

Viktpsykologen riktar sig till personer med övervikt. Vi utvecklar bl a psykologisk behandling administrerat via Internet i samarbete med Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Den behandling som erbjuds är Acceptance and Commtiment Therapy, med fokus på att finna personligt värderade mål, ökad medvetenhet om tendenser och sårbarheter, acceptans av vikt och figur samt medveten närvaro. Syftet är att skapa en flexibilitet kring tankar och känslor och att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Övningarna är upplevelsebaserade och vi använder oss av media som ljudfiler och animerade filmer. Teamet består av såväl psykologer, som webutvecklare och animatör. Du är välkommen att kontakta oss som deltagare, patient, yrkesverksam eller student. Om du är intresserad av samarbete i forskningsprojekt, utvärdering av behandling, handledning eller material är du också välkommen!

Project Vitalis

Back to life, back to work. After a change in the Swedish law, sick listing is now limited and many thousands of Swedish citizens lost disability payment 2010. This project is a government funded project to help women, (and now fall 2011 even men) who have lost disabiltiy payments to get back into life and back to work. We are especially investigating the effects of Acceptance and Commitment therapy as a short term treatment and we are comparing single psychologist treatment in the home and over internet as compared to multidisciplinary team. This project is in cooperation with the psychology department, and department of public health, Uppsala university